Taiteen maisteri, muotoilija, muotoilun tutkija Talja Aliisa

7200 €

Kriittisen ja reparatiivisen muotoilupraktiikan kokeellinen kehittäminen; suunniteltu ympäristö ja lähisuhteet feministisen muotoilukritiikin kohteena

| Yksivuotinen

Olen jo vuosia kysynyt, miltä näyttäisi kriittinen ja reparatiivinen suunnittelupraktiikka. Mitä tekee suunnittelija, joka purkaa olemassa olevaa tai lujittaa jotakin heikkoa uuden luomisen ja rakentamisen sijaan? Työskentelyjaksolla jatkan näiden kysymysten käsittelyä. Tuotan kirjallista ja äänen muodossa ilmaistua muotoilukritiikkiä sekä design-fiktiota. Suunniteltu ympäristömme on aina ensin kuviteltu, sitten toteutettu. Siksi minua liikuttaa kysymys: kenen mielikuvituksessa oikeastaan elämme? Aihepiirinä olen tällä hetkellä kiinnostunut yksityisenä pidetyistä huolenpidon kulttuureista. Pohdin niiden muodostumisen ja suunnitteluammatin harjoittamisen yhteyttä. Huolenpidon kulttuureilla tarkoitan lähisuhteita perhe- ja kumppanuussuhteista erilaisiin asumis- ja resurssienjakojärjestelyihin. Suunnittelulla taas viittaan aloihin, joilla muotoillaan niin materiaaliset kuin palveluympäristöt, joissa elämme. Kotiresidenssijakson aikana aion käsitellä suunniteltua ympäristöä ja kulttuurisia lähisuhdenormeja. Minua kiinnostaa, mitä olisi ihmissuhdeanarkismiin perustuva suunnittelu. Analysoin kriittisesti, miten suunniteltu ympäristömme edesauttaa, ylläpitää tai hankaloittaa vastavuoroiseen huolenpitoon perustuvia lähisuhteita ja kumppanuuksia. Lisäksi etsin ja kuvittelen esimerkkejä siitä, miten suunnittelulla voisi tukea lähisuhteiden ja kumppanuuksien moninaisuutta. Haluan luoda saavutettavaa, kriittistä ja vaihtoehtoja visioivaa suomenkielistä muotoiludiskurssia. Kulttuurisosiologisesta näkökulmasta esitetty teollisen tai palvelumuotoilun kritiikki on Suomessa harvinaista ja hajanaista; muut kuin muodon kritiikit uupuvat esim. alan ammattilaisille suunnatusta Ornamo-lehdestä. Aiheesta kiinnostuneet lukevat ulkomaisia, enimmäkseen englanninkielisiä julkaisuja. Tahdon rikastuttaa kotimaista keskustelua muotoilusta sekä rohkaista niin suunnittelijoita kuin muitakin itse kuvittelemaan toivomansa tulevaisuuden ja toimimaan sen muotoutumiseksi.