Suomen luonnonsuojeluliitto

265000 €

Kotimetsän puolustajat

Rakkaan lähimetsän avohakkaaminen, metsän päälle rakentaminen tai tuttujen retkimetsien harvennukset tuottavat suomalaisille surua, suuttumusta ja voimattomuutta. Kotimetsän puolustajat -hankkeessa kampanjoimme kuntametsien puolesta, sillä niitä koskevat päätökset vaikuttavat merkittävästi kuntien asukkaisiin ja niillä on tärkeä rooli metsien luontokadon pysäyttämisessä. Hanke tarjoaa tavallisille ihmisille keinot puolustaa lähimetsiään. Myös kuntien on kannettava vastuuta luontokadon pysäyttämisestä. Kuntien rooli korostuu nykytilanteessa, jossa kansalliset metsiensuojelutoimet uhkaavat jäädä heikoiksi. Siksi koulutamme Suomen suurimpien kuntien asukkaita tunnistamaan lähimetsiensä luontoarvot sekä laatimaan ja toteuttamaan paikallisen vaikuttamissuunnitelman. Koulutusten myötä syntyy vaikuttavia alueellisia metsäryhmiä. Hankkeen tavoitteena on saada kunnat säästämään arvokkaat alueet hakkuilta ja rakentamiselta kattaviin luontoselvityksiin perustuen. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että kunnat lisäävät merkittävästi suojelua omistamissaan metsissä ja edistävät EU:n biodiversiteettistrategian mukaisen 30 prosentin suojelutavoitteen saavuttamista. Kuntavaalien 2025 alla lähimetsät nostetaan esiin myös terveyskysymyksenä viestintä- ja vaikuttamiskampanjassa, jossa aktivoidaan ihmisiä mukaan valtakunnallisesti. Suomen luonnonsuojeluliitto on vahva toimija vaikuttamistyössä, kuten kannanotoissa, kaava- ja lainsäädäntövaikuttamisessa sekä kampanjoinnissa. Sillä on kattava 15 piirin ja 150 yhdistyksen verkosto, joka toimii jatkuvassa vuorovaikutuksessa kuntien kanssa. Luontoliitto on Suomen ainoa lasten- ja nuorten ympäristöjärjestö. Luontoliiton metsäryhmän vahvuuksia ovat luontokartoitukset maastossa sekä metsiin ja kaduille jalkautuva kampanjointi ja aktivismi. Menestyksekästä vaikuttamistyötä on tehty järjestön Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjassa. Järjestöjen vahvuudet yhdistämällä saadaan aikaan entistä vaikuttavampaa paikallistoimintaa.