Valtiotieteiden maisteri Myllylä Martta

31000 €

Kontrollia ja huolenpitoa. Humanitaarinen hallinta ja osallistumisen käytännöt turvapaikanhakijoiden vastaanotossa Suomessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Sotaa pakenevien ihmisten saapuminen Ukrainasta Suomeen on jälleen nostanut esiin kansainvälistä suojelua hakevien ihmisten vastaanottotoiminnan tärkeyden. Turvapaikanhakijoiden vastaanotto on yhtäältä humanitaarista huolenpitoa, jossa turvataan kansainvälistä suojelua hakevien perustarpeet turvapaikkatutkinnan aikana. Toisaalta vastaanottotoiminta on osa maahanmuuton hallintaa, jossa valtiot säätelevät alueellaan olevien ulkomaalaisten oikeuksia ja elämää. Suomessa kotouttamispalvelut on rajattu oleskeluluvan jo saaneille, kun taas turvapaikanhakijoiden oikeudet ovat hyvin rajatut ja heille tarjotaan vain välttämättömät palvelut usein syrjässä sijaitsevissa ja huonokuntoisissa vastaanottokeskuksissa. Väitöstyössäni tutkin, miten huolenpito ja kontrolli yhdistyvät turvapaikanhakijoiden vastaanotossa ja miten institutionaaliset käytännöt, kuten vastaanottokeskusten materiaaliset olosuhteet, tarjotut palvelut ja ammattilaisten toimintatavat edistävät tai estävät turvapaikanhakijoiden osallistumista yhteiskuntaan ja yhteisöihin vastaanottokeskuksissa ja niiden ulkopuolella. Samalla tarkastelen turvapaikanhakijoiden osallistumisen käytäntöjä ja osallistumiselle annettuja merkityksiä: Minkälaista osallistumista vastaanottopalvelut tarjoavat ja vaativat, entä miten ja minkälaista osallistumista turvapaikanhakijat itse toivovat ja tavoittavat? Teoreettisesti työ kiinnittyy humanitarismia, maahanmuuton hallintaa, rajoja ja osallistumista koskeviin tutkimuskeskusteluihin. Aineistona ovat turvapaikanhakijoiden ja vastaanottokeskusten työntekijöiden haastattelut sekä etnografinen havainnointi vastaanottokeskuksissa vuosina 2019-2021. Vastaanottopalveluilla on keskeinen merkitys ihmisten yhteiskuntaan kiinnittymiselle vastaanottoaikana ja sen jälkeen. Tutkimuksen tuottama kriittinen analyysi tarjoaa lähtökohtia vastaanottokäytäntöjen kehittämiseksi Suomesta turvaa hakevien perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavalla ja yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla.