Grants and residencies

Research and art

MuM Turunen Maija

60000 €

Koneoppimisen hyödyntäminen historiallisten lauluäänitteiden rekonstituutiossa – Maikki Järnefelt-Palmgrenin ääntä etsimässä

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Koneoppimisen kyky käsitellä ja jäsentää valtavia datamääriä äärimmäisen nopeasti avaa ennen näkemättömiä mahdollisuuksia tutkimukselle, luovuudelle ja innovaatiolle. Hankkeessani kehitän koneoppimismenetelmän, jolla voidaan parantaa historiallisten lauluäänitteiden äänenlaatua ja tuoda lähemmäksi nykypäivän standardeja, eli poistaa äänitystekniikasta ja ajan patinasta johtuvia häiriöääniä sekä generoida äänitysvaiheessa leikkaantuneet taajuudet. Tehtävään soveltuva koneoppimismenetelmä, syväoppiva hermoverkko, oppii analysoimalla dataa. Opetusdatan tarkoitus on johdattaa hermoverkko tunnistamaan erot historiallisen ja nykyaikaisen äänitteen välillä ja sen jälkeen generoimaan paranneltu versio, rekonstituutio, historiallisista äänitteistä. Opetus tapahtuu vastinpareilla, sama äänite nykyaikaisella ja historiallista äänitettä mallintavalla äänenlaadulla. Optimaalisen opetusdatan tuottaminen on merkittävä osa hanketta. Historiallisten äänitysten simulointi ja samanaikainen äänitys modernein menetelmin tuottaa vastinparin, mutta myös kokemusperäistä tietoa historiallisista äänitteistä ja esittämiskäytännöistä. Lisäksi opetusdataa tuotetaan uudelleenäänittämällä moderneja äänitteitä historiallisin menetelmin sekä tekemällä mallinnuksia. Hankkeen toteuttaminen vaatii perehtymistä historiallisiin äänityslaitteistoihin sekä musiikin esittämiskäytäntöihin ja esittäjiin. 1900-luvun alku on ollut monin tavoin merkittävää aikaa suomalaisen taiteen kannalta. Tuolta ajalta on lukuisia merkkiteoksia, joiden ääreen palaamme yhä vain uudestaan ja uudestaan. Äänitteiden joukosta löytyy myös kandidaatteja tähän merkittävien teosten joukkoon, vaikka suuri yleisö ei niitä tunnekaan. Historialliset äänitteet, historiallisella laitteistolla 2020-luvulla tehdyt äänitteet sekä rekonstituutiot tuottavat erityisen aineiston, josta riittää ammennettavaa tuleviin tutkimuksiin, mutta myös mielenkiintoista taide-elämyksiä suurelle yleisölle.