Elokuvaohjaaja Gauriloff Katja

108000 €

Kolttasaamelaisesta tarustosta ammentavan pitkän, kokeilevan elokuvan ennakkotutkimus ja käsikirjoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

"Aacceǩ vain kaltion reunalla vartoo, Aacceǩ-nainen kaltion reunalla on. Tyttö kaltiolle vettä hakemaan, Aacceǩ jalkaa nuolee, tuo tyttö vettä kaivaa, hän jalan päästää, kenkää avaa, paulan päälle astui. Tyttö kaatuu verissä päin. Tytön verta nuolee, jalkaa vetää, verta nuolee, jalkaa vetää ja nuolee." Haen monivuotista apurahaa pitkäjänteiseen työskentelyyn saamelaiselokuvien parissa. Aion apurahakaudella syventyä kolttasaamelaisten esiäitieni tarustoon ja toteuttaa pitkän, kokeilevan elokuvan käsikirjoituksen, kuvaussuunnitelman sekä valmistella seuraavan pitkän dokumenttielokuvani. Tavoitteeni on oman työni kautta tutkia laajemmin sitä, millaista saamelainen elokuvakerronta on, ja millaista se voisi olla vapautuessaan perinteisen länsimaisen elokuvakerronnan kahleista. Millainen on käsikirjoitus pitkään näytelmäelokuvaan, joka ei perustu perinteiseen länsimaiseen dialogivoittoiseen kerrontaan. Haluan projektissani syventyä elokuvan muotoon omasta näkökulmastamme ja tutkia sitä, millä tavalla saamelainen syklinen aikakäsitys näkyy elokuvakerronnassa. Kollaasielokuva on työnimeltään Suuren hauen vastaus, jossa yhtä kokonaista juonta ei ole. Siinä yhdistyy useita eri tarinoita metatarinan kautta. Tyylilaji ei ole realistinen, vaan on vahvasti tyylitelty. Elokuva ei perustu dialogille vaan tarkoin harkituille visuaalisille, jopa näyttämöllisille kohtauksille. Elokuvaa rytmittää voice over, runous ja le’udd. Mystisyyden kuviin tuo vahva yhteys luontoon, jonka merkitystä haluan korostaa. Elokuvassa ihmisten elämään sekaantuu mytologisia hahmoja ja ne sisältävät usein kauhuelementtejä. Unikuvien ja henkimaailman läsnäolo kulkee mukana. Satujen fragmentit sekä leu’dd-laulu kietovat tarinasta monisyisen, kokonaisen teoksen. Elokuva tulee olemaan monitaiteelllinen ponnistus, jonka eri osa-alueet tehdään yhdessä saamelaistaiteilijoiden kanssa.