Taiteen maisteri Sandqvist Otto

80000 €

Kolmen teatteriteoksen kirjoittaminen ja kahden ennakkosuunnittelu sekä ohjaus

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kolmea apurahahakemuksen teatteriteosta sitoo yhteen näytelmän ja koreografisen ajattelun yhdistäminen, moniaistillisuus ja tekijän, ihmisen ja henkilön aseman horjuttaminen teatteriteoksissa eri näkökulmista - sekä taiteellisessa prosessissa että lähtökohtana näytelmän muodolle. Kaputt näytelmä on kirjoitettu suoraan esiintyjän keholliseen ja aistilliseen kokemukseen, score-muotoon, Kaputt on koreografia ja näytelmä. Sen lähtökohdat ovat mm. koreografi Deborah Hayn scoressa I Step Into my Darkness, ja aikaisemmissa näytelmissäni Celeste ja Magnum. Kaputt on yritys kehollistaa ja kehollisesti ja aistillisesti hahmottaa älyn, affektien, tilan, artikulaation ja halun sekavaa yhteiseloa kehossani. Ja oman sekavan kehon suhdetta muihin sekaviin kehoihin. Breeze Esctatic tutkii tuotantokäytännössään taitelijasubjektin vallan purkamista antamalla ei-inhimilliselle toimijalle - tuuli - tilaa toimia tai olla toimimatta mielensä ja kykyjensä mukaan. Breeze Ecstatic esitystapahtumassa tuuli on koreografi, olosuhde, olio ja asia, joka määrittelee ja muovaa koko teoksen. Esitystapahtuma muodostuu tuulen kanssa ja tuulta vastaan. Breeze Ecstatic perustuu tanssija Yvonne Rainerin yksinkertaiselle mutta vaikealle toiveelle: to be moved by some thing, rather than oneself. Näytelmä, jossa ei ole henkilöä on nimensä mukaan näytelmä, jossa ei ole henkilöä, eikä puhujaa. Se rakentuu länsimaisen näytelmähistorian tapahtumapaikoista ja uusista kuvitelluista tapahtumapaikoista. Näytelmä rakentaa tilan dramaturgiaa ja asettaa ongelmakseen kysymyksen näytelmän ja näyttämön asuttamisesta ja tyhjän näyttämön väitetystä tyhjyydestä.