Taiteen Sulattamo ry

35000 €

Kokemuksia hulluudesta – ääni- ja museoteatteriteokset esitetettäväksi Helsingin kaupunginmuseoon osaksi Nikkilän mielisairaalan aineistoon perustuvaa näyttelyä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Kokemuksia hulluudesta -teoskokonaisuus koostuu kahdesta teoksesta: kaksiosaisesta ääni-installaatiosta Hulluus sekä vastavuoroiseen läsnäoloon perustuvasta, näyttelyn kontekstissa tapahtuvasta teatteriteoksesta Minäkö hullu?. Teokset esitetään osana Helsingin kaupunginmuseon näyttelyä, joka koostuu Nikkilän mielisairaalan aineistosta ja paneutuu mielenterveysongelmiin yksilöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Kokemuksia hulluudesta -teoskokonaisuus pyrkii esittävän ja audiotaiteen keinoin välittämään aitoja mielenterveystoipujien kokemuksia yleisölle sekä antaa kävijöille näkökulmia siihen miltä hulluus tuntuu. Teoksilla tuodaan näkyviin (ja kuuluviin) mielen sairauksista ja niiden historiasta jotain, mitä näyttelyesineistö ei kerro. Teosten tehtävä on löytää vastaavuudet tästä päivästä, herättää ajatuksia ja haastaa museokävijä tutkimaan ennakkoasenteita, jotka liittyvät mielenterveyteen. Sisällöt rakennetaan mielenterveytoipujan kokemuksellisiin dokumentaarisiin taustoihin, sekä “hulluuden” ja sen hoidon historiaan peilaten näitä nykypäivään. Teatteriteos pureutuu aiheeseen luovuus ja/vastaan mielenterveys ja pohtii mitä on taiteilijuus, mitä se vaatii ja kulkevatko nerous ja hulluus käsi kädessä? Ääniteoksen kautta yleisö pääsee kokemaan esimerkiksi erilaisista aistiharhoista kärsivän ihmisen sekä psykoottisen ihmisen mielen äänimaailmaa. Hankkeessa julkaistaan artikkeli prosessin eri vaiheista ja siitä, miten poikkeavat olosuhteet vaikuttavat taiteelliseen työskentelyyn. Artikkelissa pohditaan myös taiteiden välisyyden ja tilan synergiaa.