Filosofian maisteri, muusikko Pajula Iisa

45000 €

Kokeellisen sävel- ja äänitaiteen luominen Iisa Kaarina (työnimi) -artistiprojektilla

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Artistin metamorfoosi: Iisa Kaarina (työnimi) on kokeellista ambient-musiikkia tekevä uusi artistiprojektini, jota kehitän ja lanseeraan apurahakauden aikana. Artisti- ja laulaja–lauluntekijäurani jatkuttua vuodesta 2005 olen edennyt pisteeseen, jossa koen kutsumuksekseni siirtyä uuteen tapaan kommunikoida musiikin välityksellä yleisön kanssa. Haluan jatkaa uraani tutkimalla ambientmusiikin mahdollisuuksia, tehdä äänitaidetta elokuvissa, kuunnelmissa ja taideinstallaatioissa käytettäväksi ja julkaista edelleen musiikkia suoraan kuulijoille albumikokonaisuuksina. Kieleni on yhä musiikki, mutta tapa jolla puhun on irtiotto entisestä. Se ei vastedes ole sidonnainen spesifiin puhuttuun kieleen, eikä se perustu popformaattiin tai -kaavaan, vaan jaettuun inhimilliseen tunnekieleen. Siihen, miten ja missä musiikki resonoi tekijän ja kuulijan välillä. Työskentelen orgaanisten instrumenttien kuten pianon (alkuperäisinstrumenttini) ja ääneni (nykyinen pääinstrumenttini) parissa. Yhdistän niitä elektroniseen äänimaisemointiin ja tuotantoon. Ilmaisuni on karsittua kaikesta turhasta kuorrutteesta, koukuista ja vieheistä – se tavoittelee yleisöä kaukana listapopin tuolla puolen: heitä, jotka haluavat hiljentyä, kuunnella ja tulla kohdatuksi. Sanojen ja aukikirjoitettujen merkitysen välittämisen sijaan haluan avata kuulijan tunnemuistot, tavoittaa ne aivojen limbisen järjestelmän arkistoimat tunnekokemukset, jotka kognitiivinen mieli on jo unohtanut, mutta keho kyllä muistaa. Kutsumukseni on toimia yleisön ja yhtä aikaa yksityisten ja jaettujen tunnekokemustemme välisenä siltana, tulkkina. Tähtään urani jatkumoon: apurahakaudella käynnistän ja alkutyöstän uutta artistiprojektiani. Alkuvaiheen jälkeen urani on tarkoitus kehittyä orgaanisesti tulevien julkaisujen, yhteistyöprojektien ja muiden sille avautuvien mahdollisuuksien mukaisesti. Projektini keskiössä on oman ympäristövastuuni tunnistaminen.