Ph.D. Mäenpää Sari

9200 €

Koira, merimies ja albatrossi. Artikkeli merimiesten eläinsuhteista 1920-30-lukujen suomalaisissa purjelaivoissa.

Yksivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Hankkeessa analysoidaan merimiesten eläinsuhteita 1920–30-lukujen suomalaisissa valtameripurjelaivoissa. Hankkeen tavoitteena on avata laivayhteisön jännitteitä ja dynamiikkaa, erityisesti sitä, mitä merimiesten suhteet eläimiin kertovat laivan sisäisestä hierarkiasta ja miesten keskinäisistä suhteista. Hankkeessa keskitytään kolmeen eläinten keskeiseen tehtävään yhteiskunnassa: seuraeläintehtävään, viihdytys-ja ajanvietetehtävään sekä eläinten käyttöön ravintona. Tavoitteena on eläinsuhteiden analyysin avulla selvittää, millaisia miesten väliset suhteet olivat hierarkkisessa ja erittäin vanhassa merimiesten muodostamassa laivayhteisössä. Toinen artikkelin keskeinen teema on muutos. 1900-luvun alussa suomalaisessakin merenkulussa oli käynnissä voimakas teknologinen murros purjelaivoista konekäyttöisiin aluksiin. 1900-luvun alkuvuosikymmeninä valtameripurjelaivat edustivat jo katoavaa merimieskulttuuria, joihin suhtauduttiin romanttisesti ja nostalgisesti. Erityisesti metsästys ja kalastus valtamerillä liitettiin merimieselämässä purjelaivoihin ja pitkiin merimatkoihin. Saaliseläinten tappaminen myös korosti ruumiillista voimaa ja hegemonisessa maskuliinisuudessa tärkeää sankaristatusta.