Tohtori Koskimäki Teemu and working group

266700 €

Kohtuusratkaisujen mallintaminen kestävyysmurroksessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Oikeudenmukaisten planetaaristen rajojen näkökulmasta kestävyysmurroksen toteuttaminen vaatii pikaisia muutoksia tuotanto- ja kulutustottumuksiin. Kohtuusratkaisujen hyödyntämätön potentiaali voisi nopeuttaa kestävyysmurrosta, mutta vallitseva riippuvuus talouskasvusta jarruttaa niiden toteuttamista. Tämä hanke luo Suomelle uudenlaisen ekologisen makrotaloudellisen FINGREEN-mallin arvioimaan kohtuuratkaisujen järjestelmävaikutuksia sekä hyvinvoinnin ylläpitämistä talouskasvusta riippumatta. Työpajojen kautta kohtuuspolkuja arvioidaan yhdessä tärkeiden sidosryhmien kanssa. Näin hanke voi näyttää polun kohti resilientimpää Suomea, joka saavuttaa kestävyysmurroksen oikeudenmukaisesti, turvallisesti ja luonnon ehdoin.