Diplomi-insinööri Siitonen Petteri

60000 €

Kohti sosiaalisesti kestävää kysyntäjoustoa: kuluttajanäkökulmien huomioiminen kotitalouksien kysyntäjouston suunnittelussa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Osana Euroopan unionin ilmastotavoitteita Euroopan komissio on esittänyt EU:n laajuista kasvihuonekaasupäästöjen tasojen laskemista vähintään 55 % vuoden 1990 päästötasojen alle. Kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden ohella myös Ukrainan sodan myötä kasvaneet huolet energiaomavaraisuudesta ja korkeista energian hinnoista tulevat entisestään kiihdyttämään fossiilisista energianlähteistä luopumista Euroopassa. Fossiilisista energianlähteistä irtautumisen myötä sähköverkkoihin tullaan lähitulevaisuudessa integroimaan suuria määriä uusiutuvan energian lähteitä, kuten aurinko- ja tuulienergiaa. Näiden uusiutuvien energianlähteiden tuotantokapasiteetti on riippuvainen sääolosuhteista, minkä vuoksi niillä tuotettavan energian määrää on vaikea säädellä. Sähköverkkojen toiminnan kannalta energiantuotannon ja -kulutuksen tasapainon ylläpitäminen on kuitenkin välttämätöntä, minkä johdosta energiamurroksen myötä Suomen ja muun Euroopan sähköverkot tulevat olemaan uudenlaisten haasteiden edessä. Kysyntäjousto, eli sähkönkäytön rajoittaminen tai siirtäminen, on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas vaihtoehto perinteiselle fossiilisia polttoaineita riippuvaiselle tuotantopuolen säätövoimalle. Tämän väitöskirjan tavoitteena on kehittää kotitalouksien kysyntäjoustoa kohti sosiaalisesti kestävää palvelua, jossa kysyntäjouston ympäristöhyötyjä ei saavuteta kuluttajien kustannuksella, vaan heidän kanssaan. Tässä väitöskirjassa toteuttava tutkimus keskittyy analysoimaan kuluttajien näkökulmia kysyntäjoustoon ja kysyntäjouston kannalta olennaisiin energiateknologoihin sekä tarkastelemaan näiden näkökulmien vaikutusta sosiaalisesti kestävien kysyntäjousto-ohjelmien kehittämiseen. Väitöskirjan päämääränä on luoda kuluttajalähtöisiä ratkaisuja ja toimintaohjeita, joiden tarkoituksena on auttaa sekä palveluntarjoajia että eri päätäntäelimiä edistämään kuluttajien toiveita ja tarpeita vastaavaa sekä kuluttajia mahdollisimman paljon hyödyttävää kysyntäjoustoa Suomessa ja Euroopassa.