Grants and residencies

Research and art

Dosentti, yliopistonlehtori Kuusisto Elina and working group

264500 €

Kohti ammattimaista luokanohjausta ja motivoivaa kouluyhteisöä

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

MOTI-hanke tarttuu nuorten ja koulujen ongelmiin kehittämällä luokanohjauksen pedagogiikkaa. Hankkeen avulla tuetaan sekä luokanohjaajien (aik. luokanvalvojien) että nuorten hyvinvointia ja elämänpäämääriä. Tiedettä ja taidetta yhdistävä MOTI-hanke on poikkitieteellinen ja monimenetelmällinen tutkimushanke, jossa yhdistyvät elämäntarkoituksen, nuorisotutkimuksen ja koulupedagogiikan tutkimusperinteet. Vastaavanlaista tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Tutkimuksen tarve nousee yhteiskunnallisesti merkittävistä ongelmista: nuorten päämäärättömyys tai päämäärien itsekeskeisyys sekä yläkoulun luokanohjauksen haasteet ja kuormittavuus. Lainsäädännön ja opetussuunnitelman tasolla luokanohjausta ei ole määritelty, eikä luokanohjaajille ole systemaattista perus- tai täydennyskoulutusta, opetus- ja ohjausmateriaaleista puhumattakaan. Yhteiskunta odottaa kuitenkin luokanohjaajilta paljon ja alati lisääntyvien vastuittensa myötä luokanohjaajat ovat merkittävässä roolissa nuorten hyvinvoinnin edistäjinä. Koulutukselliseen työnohjaukseen kutsutaan yhteistyöstä kiinnostuneet opettajat, joiden luokanohjausta tutkitaan havainnoimalla ja videoimalla ja haastattelemalla sekä opettajia että oppilaita. Seuraamme opettajien ja nuorten prosessia myös kyselyillä. Toimintatutkimuksellisen kanssatutkijuuden myötä korostuu nuorten ja opettajien tasavertainen osallisuus. Hankkeessa yhdistyvät taide ja tiede luokanohjauksen pedagogiikan kehittämisessä sekä nuorten prosessikirjoittamassa produktiossa ja sen luovassa reflektoinnissa. Tutkimuksen avulla rakennamme ammattimaista luokanohjausta ja motivoivaa kouluyhteisöä. Hanke luo luokanohjauksen oppaan ja kehittää koulupedagogiikkaa tieteenalana. Tieteellisellä tutkimuksella nostetaan esiin luokanohjauksen merkitystä nuorten ja aineenopettajien hyvinvoinnin takeena. Tutkimus osallistuu keskusteluun perusopetuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamiseksi luokanohjauksen osalta.