Filosofian maisteri, ohjaaja, klovni Mäki-Iso Taina

7000 €

Klovneriasta kirjoittaminen

Suunnitelmani on kirjoittaa kokemuksiini klovnerian sekä opettajana että opiskelijana, esiintyjänä ja klovniesitysten ohjaajana, taiteilijahaastatteluihin ja osin klovneriakirjallisuuteen pohjautuva kirja. Klovneria on viime vuosina ollut Suomessa suosittua. Erilaisia klovneriaesityksiä syntyy vuosittain useita sekä sirkuksen että teatterin tekijöiden luomina ja klovneriakurssit (sekä omani että muiden vetämät) ovat olleet jo vuosia kovin suosittuja. Suunnitelmissani on ”taiteilijan henkilökohtaisen näkökulman” sisältävä kirja, joka antaa kokemusperäistä tietoa klovneriasta kiinnostuneille ammattilaisille ja harrastajille. Vahva läsnäolo, välitön vuorovaikutus sekä riskinoton ja mokaamisen välttämättömyys uutta luodessa tai oppiessa koskettavat klovnien lisäksi myös jokaista meitä. Klovneria on kohtaamisen taidetta. Tältä osin haluan avata aihepiiriä myös laajemmalle lukijakunnalle. Kirjaan tulee lyhyt esittely klovnerian historiasta ja sen ilmenemisestä sirkuksessa, teatterissa ja soveltavassa käytössä. Omat lukunsa saanevat mm. ”oma henkilökohtainen klovni” –käsite, klovnerian opettaminen, klovneriaesityksen tekeminen sekä ydinasiat kuten leikki, nautinto, läsnäolo, ihmettely, epäonnistuminen ja siihen liittyvät moninaiset tunteet, ”kaiken jakaminen” yleisölle ja moniaistinen yleisön reagoinnin tai reagoimattomuuden vastaanottaminen. Myös klovneria komedian ja tragedian risteyskohtana on kiehtova pohdinnan aihe kuin myös sukupuolisuus nykyklovneriassa.