Dramaturgi Uuttu Emil and working group (Kivikokoelma)

6000 €

Kivikokoelma-esityksen näyttämöllepano

Teos esittelee suomalaisten kivilaatujen ja yksittäisten paasien, lohkareiden, murikoiden, sirujen ja kiteiden avulla aikaa ja ajankulua. Teos ajattelee kivien elinkaaria ja erikestoisia ajallisuuksia. Ihmisen rinnalla kivet merkitsevät toisenlaista ajallisuutta. Uudet kivet syntyvät, kun sula kiviaines työntyy maan sisuksissa kohti ulompia kerroksia. Kiviaineksesta syntyy vuoria, vuorijonoja ja vuoristoja, jotka madaltuvat hiekaksi asti. Suomen kallioperä kuuluu maailman vanhimpiin. Ympäristömme lohkareet ja murikat ovat vielä samoja kuin nykyihmisen saapuessa Itämeren rannalle. Ne ovat vielä samoja meidän jälkeemme. Ilmastonmuutos leikkaa odotuksemme tulevaisuudesta. Seistessämme suurvalta-ajan kivilatomuksella, muinaishaudalla tai pirunpellolla, aika levittäytyy juuri taaksepäin, mutta tulevaisuus näyttää lyhyeltä. Hetkittäin lyhyemmältä kuin oma odotettu elinikämme. ESITYS Esitys suunnitellaan kiertämään vapaapalokuntien ja työväentalojen juhlasaleissa. Teos sovittaa nykypäivään eri paikkakunnilla kiertäneiden opetuksellisten näytösten perinnettä. Esitys koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen osa on harjoiteltu, sellaisenaan toistuva osa, jossa esiintyvät Paananen ja Uuttu. Toisessa osassa esiintyy paikallinen kiviharrastaja, joka on valikoitu työryhmän aikaisempien kontaktien ja strukturoitujen kirjallisten haastattelujen avulla. Kiviharrastaja esittelee omaa kivikokoelmaansa, joka on asetettu näytteille esitystilaan.