Kirjailija, kuvataiteilija Pathirane Henrik

97200 €

Kirjojen ja näyttelyiden valmistaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Minua kiinnostaa heijastukset, sisä- ja ulkotilan hetkelliset asettumiset päällekkäin, katsojan ja kohteen lomittuminen; luokittelun epävarmuudet, todellisuuden ja fiktion sekaannukset, historialliset mahdottomuudet illusorisen realistisissa interiöörimaalauksissa, oman kehon kokemisen katkokset, kärpäset maalauksissa, Fra Angelicon freskot pyhän Markuksen luostarissa, sumun osittain peittämät hahmot, pulujen käsitteenmuodostus- ja havaintokyky, elämän tuntu hautausmailla, pimeys, ajan täyteys ulkomailla, Tournain 1400-lukulaiset kuvakudokset. Minua kiinnostaa rajatut ulkotilat ja korkeat sisätilat, mielen elämä sattuman ja satunnaisten ärsykkeiden keskellä, aistiympäristö ja havainnon poliittisuus, kapitalistinen kaupunki rasismin alueena, kaupunki rasismin vastustamisen alueena, keskiaikaisen taiteen kaksiulotteisuus ja abstrahoinnin taito, hämärät ja muistelun luomat muistot, poliittinen toimijuus ja esteettinen vastarinta, minuuden kertomuksellinen rakentuminen, katseen katveeseen jäävä ajan teknologinen, tekninen, juridinen ja byrokraattinen ilme; minua kiinnostaa merkityksen katoaminen ja palaaminen, kaoottisesti vyöryvä todellisuus, nostalgia, melankolinen toivo, paikkojen tunnelmat, havainnon värinä ja haltioitumisen hetket. Teen kuvataiteellista ja kirjallista ajattelua yhdistäviä teoksia. Kirjoitan tekstejä ja teen teoksia, joista syntyy kolme taidenäyttelyä ja kaksi kirjaa. Taidenäyttelyihin tulevat teokset ovat tekstipohjaista kuvataidetta, kirjoituskonetaidetta, käsitetaidetta, videotaidetta, digitaalista, kineettistä ja interaktiivista runoutta sekä esimerkiksi äänirunoutta ja tilallista kirjallisuutta. Kirjamuotoiset teokset ovat genrehybridejä, joissa kuvataide, runouden monet muodot, lyhytfiktio ja esseistiikka sulautuvat toisiinsa. Kokeilen ja kehittelen apurahakauden aikana uusia teosmuotoja ja kirjallisia ratkaisuja.