Teatteriohjaaja, kirjoittaja Sippola Miira

75000 €

Kirjoitetun tonkiminen ja koostaminen kirjallisiksi kokonaisuuksiksi sekä uudet esitystaiteelliset muodot ja interventiot reuna-alueilla merta kunnioittaen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Takanani on 20 vuotta kokeellista, sisäisestä päin laajoillekin areenoille päätynyttä tinkimätöntä teatteritaiteellista työtä oman teatteriryhmän johtajana. Nyt olen taiteellisesti uuden ja kihelmöivän luovan kierroksen alussa; haluan keskittyä kirjoittamiseen, joka saa kasvaa reunalla ja versoa rauhasta, toisaalta risteytyen eri alojen taiteilijoiden, kontekstien ja traditioiden kanssa. Käyn läpi vuosien aikana kirjoittamani materiaalin, kokoan yhteen ne, jotka vaativat kirjallista muotoa, järjestän ja kirjoitan uutta. Koostan tulevina vuosina ainakin kolme eri genren käsikirjoitusta. Pisimmälle on hahmottunut Totuuskirja: laaja, eri tekstirekistereissä kulkeva omaelämäkerrallinen teos, joka kuvaa totuuden etsintää taiteen kautta. Sekä runokokoelma Seitsemän meren rannalla, jossa käsittelen kodin kysymystä. Muut tekstit ja teemat saavat kasvaa vielä tuntemattomiin suuntiin. Jatkan reunoilla, rannikoilla ja saarilla asumista ja otan tämän pitkäaikaisen tarpeeni taiteellisessa mielessä tosissani, antaen sille tilaa tulla merkittävällä tavalla työni määrittäjäksi. Vastaan saaristokirkkojen kutsuun järjestämällä tilaisuuksia, joissa yhdistän omia tekstejäni ja eri taidegenrejä uskonnollisiin kaavoihin. Kehittelen lisäksi yhdessä sirkustaiteilijoiden, säveltäjien, laulajien kanssa tapoja, joilla kirjallinen työskentely yhdistyy esitystaiteellisiin interventioihin, luoden uusia suuntia ja sisältöjä mm. merikeskuksissa. Teemme työtä kansainvälisesti. Työhön yhdistyy merensuojelullinen aspekti. Työsuunnitelmassani on läsnä uusi kutsumustietoisuus. Se ammentaa hiljaisuudesta, jota mielestäni koko yhteiskunta kipeästi tarvitsee. Kirjalliset ja esitystaiteelliset työni lähtevät sisältäpäin, dialogisesti ympäristön ja toisten kanssa. Teen aina töitä pitkäjänteisesti ja syvällisesti. Tavoittelen yhteisesti jaettavaa.