FM Sjö Karoliina

121400 €

Kirjoitettu minä. Kirsti Teräsvuoren päiväkirjakertomus 1916–1934

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tarkastelen lähdeaineistoltaan ainutlaatuisessa kulttuurihistorian väitöskirjatutkimuksessani päiväkirjakirjoittamista ja sitä, miten Kirsti Teräsvuori muodosti vuosina 1916–1934 kirjoittamissa päiväkirjoissaan kertomusta itsestään, elämästään ja kokemuksistaan tyttönä ja nuorena naisena 1900-luvun alun Suomessa. Tutkin, millaisen kehyksen juuri päiväkirja muotona kirjoittamiselle tarjosi ja mitkä teemat vaikuttivat Teräsvuoren päiväkirjakertomukseen. Tavoitteenani on tuottaa tarvittavaa tietoa päiväkirjakirjoittamisen traditiosta Suomessa ainutlaatuisen omaelämäkerrallisen aineiston myötä. Teräsvuoren tuottama, aikaisemmin lähes tutkimaton päiväkirjasarja on aineistona erityinen, sillä se on hyvin runsas (kymmeniä tuhansia sivuja) ja sen kautta on mahdollista päästä lähelle menneisyyden yksilöä ainutlaatuisella tavalla. Aineisto sijaitsee SKS:n arkistossa. Lähestyn Teräsvuoren päiväkirjoja teemalukemisen kautta. Kiinnostukseni kohdistuu kirjoittamiseen ja päiväkirjaan kirjallisen toimijuuden tuottajana ja mahdollistajana. Oleellista tutkimukselleni on, että käsittelen päiväkirjoja sekä tutkimusmateriaalina eli tutkimuksen lähteenä että itseisarvoisesti omana taidemuotona eli tutkimuksen kohteena. Tutkimuksessani on läsnä jatkuva tieteen ja taiteen välinen dialogi. Toteutan väitöskirjatutkimukseni Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen korkeatasoisessa jatkokoulutusympäristössä sekä historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen tohtoriohjelma Junossa.