FT, dosentti Lahtinen Toni and working group

394000 €

Kirjallisuus ja lukeminen ilmastokriisin aikakaudella

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Tutkimme tässä hankkeessa, mikä on kirjallisuuden ja lukemisen rooli ympäristö- ja ilmastokriisien aikana ja miten kaunokirjallisuus käsittelee globaaleja ympäristöongelmia. Kysymme, miten kaunokirjallisuus vaikuttaa lukijoiden ajatuksiin ja tunteisiin ilmastonmuutoksesta. Lisäksi tutkimme, miten yläkoululaiset ja lukiolaiset lukevat ilmastofiktioita ja miten sitä voidaan käyttää osana ilmastokasvatusta. Yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa tutkimushankkeessa kehitetään 1) monitieteistä ympäristöhumanistista tutkimusta, joka käsittelee arvoja, etiikkaa ja ihmisen vastuuta ympäristöongelmien ratkomisessa 2) empiiristä ekokritiikkiä, uusinta ympäristöhumanismin haaraa, joka tutkii erilaisten ympäristökertomusten ja -kuvausten vaikutusta lukijoihin. Tutkimusaineisto koostuu hankkeen monitieteisyydestä johtuen toisiaan täydentävistä osa-aineistoista. Siihen kuuluu suosittua ilmastofiktiota sekä hankkeessa kerättäviä vastaanotto-, haastattelu- ja kyselyaineistoja. Mukana on kouluja eri puolilta Suomea. Hankkeessa yhdistetään laadullista ja määrällistä tutkimusta. Analyysi kohdistuu niihin tekstien ominaisuuksiin, joiden voidaan olettaa vaikuttavan lukijoihin esimerkiksi synnyttämällä kriittistä ajattelua tai herättämällä ympäristöhuolta ja -toivoa. Sisältöjen ja keinojen rinnalla tutkimme sitä, millaisia ajatuksia ja tunteita ilmastofiktio herättää lukijoissa. Vuonna 2016 Suomessa otettiin käyttöön perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joiden tavoitteisiin sisältyy ensimmäistä kertaa ilmastonmuutoksen hillitseminen ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen. Tavoitteenamme on selvittää, miten kaunokirjallisuutta voidaan käyttää ilmastokasvatuksen välineenä niin, että nuoret lukijat saavat välineitä ilmastonmuutoksen ja sen herättämien ajatusten ja tunteiden kohtaamiseen. Samalla hankkeessa testataan ja kehitetään koululaisten parissa tehdyn lukijatutkimuksen menetelmiä. Hanke tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää kouluopetuksessa.