Professori Kivistö Sari and working group

331800 €

Kirjallinen sukupuutto. Kadonneet kirjallisuuden lajit ja menneisyyden kuvittelu

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimme katoamista kirjallisuushistoriallisena ilmiönä. Julkisuudessa keskustellaan paljon ja aiheellisesti luonnon monimuotoisuuden säilyttämisestä, mutta vähäisemmälle huomiolle on jäänyt kirjalliseksi sukupuutoksi kutsumamme katoavaisuuden muoto. Projektimme pyrkii torjumaan kirjallista sukupuuttoa ja kirjallisen lajikirjon köyhtymistä kiinnittämällä huomiota pieniin historiallisiin kadonneisiin lajeihin. Tavoitteemme on rikastaa käsitystä kirjallisen lajikirjon historiallisesta ja paikallisesta monimuotoisuudesta; luoda uusia tapoja analysoida kirjallisuushistoriaa ja siinä tapahtuvia muutoksia, kulttuurista muistia ja kaanonin muodostumista katoamisen troopin avulla; analysoida katoamisen prosesseja ja luoda malleja niiden tutkimukseen; tutkia erityisesti pienten (suullisten) runouden lajien ja perinteen katoamisen prosesseja; sekä selvittää sitä, miten menetyksen trooppi luo tilaa mielikuvituksellisille ja luoville tavoille täydentää historian aukkoja ja kuvitella historiaa uudelleen.