Dosentti, kirjallisuudentutkija Vuorikuru Silja

45600 €

Kirjailija Elina Karjalaisen elämäkerran kirjoittaminen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Elina Karjalainen (1927–2006) ansaitsee elämäkerran. Hän oli maineikas kirjailija ja toimittaja, jonka elämäntyössä kaunokirjallinen ja journalistinen työskentely limittyivät. Suuri yleisö muistaa hänet ensisijaisesti lastenkirjailijana ja pakinoitsijana, mutta Karjalaisen tuotantoon sisältyy myös mm. aikuisille suunnattuja elämäkertoja ja muistelmia sekä jopa rikoskirjallisuutta. Vuosina 1977–2005 julkaistu Uppo-Nalle -kirjasarja on suomalaisen lastenkirjallisuuden menestystarina ja tunnetuin osa Karjalaisen runsasta tuotantoa. Kirjailija loi kotimaiseen lastenkirjallisuuteen yhden sen rakastetuimmista satuhahmoista, josta kertovat kirjat yhdistelevät fantasian, nonsensen ja kirjallisen huumorin keinovarantoa kodin, arjen ja läheisten ensisijaisuutta tähdentäviin tarinoihin. Näennäinen kepeys oli kirjailijalle tietoinen keino puhua yhteiskunnallisista epäkohdista, kuten rasismista, turhasta kulutuksesta ja rauhanajattelun hiipumisesta julkisessa keskustelussa. Suuren osan tuotannostaan lapsille suunnannutta naiskirjailijaa tarkastellaan elämäkerrassa marginaalin ja periferian käsitteiden avulla. Millaiseksi aikalaiskritiikin ja kaupallisenkin suursuosion suhde rakentui? Mitä vuosi vuodelta, kirja kirjalta suuremmaksi kasvanut suloisen nallen varjo jätti katveeseensa? Millä tavoin aikansa kirjalliselle ja journalistiselle kentälle asemoitui kirjailija, jonka elämänhistoriaa ja tuotantoa värittivät myös evakkous ja ortodoksinen vakaumus? Teos kytkeytyy myös kysymyksiin kirjallisesta huumorista, suomalaisen journalismin historiasta ja lastenkirjallisuuden reseptiosta. Vuonna 2025 julkaistava teos on ensimmäinen elämäkerta Elina Karjalaisesta. Se tuottaa uutta, erityisesti lastenkirjallisuuden tutkimukseen liittyvää tutkimustietoa sekä yleistajuistaa kirjallisuuden- ja elämäkertatutkimuksellista tietoa suurelle lukevalle yleisölle. Elämäkertatyö tuottaa myös myöhemmän tutkimuksen käyttöön runsaasti uutta haastatteluaineistoa.