FT, suomen kielen professori Nikanne Urpo and working group (Langnet)

100000 €

Kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnetin toiminta kaudella 2020–2023

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnet hakee Koneen Säätiön rahoitusta toimintaansa kaudelle 2020–2023. Langnetin tavoite on, että kaikki kieliaineiden väitöskirjatutkijat yliopistosta riippumatta pääsevät verkostoitumaan muiden Suomessa työskentelevien kielentutkijoiden kanssa ja osallistumaan kansainvälisesti korkeatasoiseen kieliaineiden tutkijakoulutukseen. Langnetin tärkein toimintamuoto on teemaryhmien eri puolilla Suomea järjestämät tekstiseminaarit ja muita tapahtumat, jotka tukevat suoraan väitöskirjahankkeita. Langnet tekee myös täysin uusia avauksia: Lönnrot-ohjelmassa väitöskirjatutkijat matkustavat muihin kotimaisiin yliopistoihin viikoksi opettamaan omaa erityisalaansa. Kieli ulos! -kampanjassa väitöskirjatutkijat asettuvat keskustelemaan kielentutkimuksesta suuren yleisön ja erityisesti lukiolaisten kanssa. Langnet järjestää muulla säätiörahoituksella myös vuotuisia kesäkouluja. Langnet on enemmän kuin tohtorikoulutusverkosto: sähköpostilistan ja tapahtumakalenterin kautta se yhdistää kaikki suomalaiset ja Suomessa toimivat kielentutkijat. Langnetilla on vahva kentän tuki: mukana ovat kaikki kotimaiset yliopistot, joissa on kieliaineiden tutkijakoulutusta. Monilla kielentutkijoilla on omia hyviä kokemuksia nyky-Langnetia edeltäneestä tutkijakoulusta ja näin myös intoa pitää verkosto-Langnetia elinvoimaisena. Langnetin toimintaa kaudella 2020–2023 koordinoi Åbo Akademi.