Väitöskirjatutkija Sandberg Maria

29000 €

Kestävyyssiirtymät kohti riittävyyttä: Miksi, mitä ja miten?

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tutkimukseni käsittelee ympäristöongelmien vaatimia muutoksia länsimaisiin kulutustasoihin ja -tapoihin. Tutkijat ovat yksimielisiä tarpeesta kiireellisesti vähentää kulutuksen ympäristövaikutuksia. Suuri osa kestävää kuluttamista käsittelevästä tutkimuksesta keskittyy kuitenkin tehokkuuskysymyksiin, eikä analysoi tarvittavia perustavanlaatuisempia muutoksia kulutustasoissa ja -tavoissa. Lisäksi siirtymiä kohti kestäviä kulutustasoja ja -tapoja on tutkittu ainoastaan vähän. Tutkimukseni vastaa tähän tarpeeseen. Tutkimukseni kartoittaa esteitä siirtymiselle kestäviin kulutustasoihin ja -tapoihin sekä ehdottaa ratkaisuja, miten edistää kulutussiirtymiä. Väitöskirjani osoittaa kulutuksen tason laskemisen välttämättömyyden analysoimalla kestävän kulutuksen mallien taustaoletuksia ja normatiivisia oikeutuksia. Väitöskirja myös kartoittaa kirjallisuutta kulutussiirtymistä. Lisäksi väitöskirja tutkii kulutussiirtymiä asumisessa analysoimalla mahdollisuuksia vähentää asumisen ympäristövaikutuksia pienentämällä asumusten kokoa. Väitöskirjan jälkeinen tutkimustyöni syventyy edelleen kysymykseen, miten edistää siirtymiä kulutustasoissa ja -tavoissa.