Grants and residencies

Research and art

FM, Toimittaja Mattila Noora

35000 €

Kertova tietokirja: Keskusteluja anoppini kanssa – mitä opin, kun yritin uskoa vaihtoehtotietoon (työnimi)

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Kirja kertoo totuudenjälkeisestä maailmasta, mutta sen keskipisteenä ei ole media tai politiikka vaan ihminen. Kirja pyrkii selvittämään, mikä saa niin monen ihmisen nykyään uskomaan vaihtoehtoiseen tietoon ja salaliittoteorioihin. Se kysyy, mikä on se logiikka ja psykologinen vetovoima, joka johtaa epäilemään auktoriteetteja, tiedettä ja asiantuntijoita ja luottamaan niiden sijaan yksityiseen kokemukseen ja toisten ihmisten tarinoihin. Kirja kertoo kahden vastakkaisen tietokäsityksen törmäämisestä ja tutkii, miten maailmankuvat syntyvät ja millaisia seurauksia niillä on yhteiskunnalle. Se ponnistaa keskusteluista vaihtoehtotieteisiin uskovan anoppini kanssa mutta laajenee käsittelemään yleisemmin ilmiötä ja sen esiintymiä, kuten rokotuskriittisyyttä ja 5G-tekniikkaan kohdistuvia teorioita. Yhä useampi on alkanut epäillä perinteisiä tietolähteitä, kuten viranomaisia, lääkäreitä ja valtamediaa, ja on löytänyt internetistä tukea totuudelleen. Vaihtoehtotietoon, uskomushoitoihin ja salaliittoteorioihin uskovia ihmisiä on jo niin paljon, että pelkkä tyhmyys tai huono lukutaito eivät riitä selityksiksi. Kirjan tarkoitus on selvittää, mikä näitä ihmisiä ajaa ja miten tähän on tultu. Kirja pyrkii ilmiön vilpittömään ymmärtämiseen ja avaamiseen. Samalla se tarkastelee, miten eri tietokäsitykset voivat keskustella keskenään ja mitä aidosta vuoropuhelusta voi syntyä.