FT Jauhiainen Heidi

108000 €

Keramiikan palasista avoimeen egyptologiseen dataan

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tutkimusprojektin tavoitteena on edistää muinaisegyptiläisten hieroglyfitekstien digitaalista tutkimusta. Egyptiläiset itse kirjoittivat jokapäiväiset tekstinsä papyruksille tai, vielä yleisemmin, keramiikan- tai kalkkikivenpalasille. Tällaiset tekstit julkaistaan yleensä painetuissa kirjoissa, eikä alalla ole perinteenä julkaista niitä koneluettavassa muodossa. Egyptologeilla ei myöskään ole ollut tapana julkaista Egyptin ilmiöitä tutkiessaan keräämiään tutkimusaineistoja muiden käyttöön lisätutkimuksia varten. Tässä projektissa rakennetaan työnkulku koneluettavien tekstien tuottamiseksi projektissa kehitettävää automaattista translitteraatiomenetelmää käyttäen ja työnkulun avulla tuotetut tekstit julkaistaan avoimella lisenssillä. Lisäksi aiemmin keräämäni tutkimusaineisto Deir el-Medinan kylän juhlista tarjotaan avoimesti ladattavaksi ja se, yhdessä koneluettavien tekstien kanssa, tulee toimimaan juhlista kirjoitettavan kirjan digitaalisena liitteenä. Hankkeessa tuotetaan työkaluja ja malleja hieroglyfitekstien muuntamiseksi koneluettavaan muotoon ja se toimii esimerkkinä tutkimusaineistojen avoimesta julkaisemisesta egyptologian alalla.