Teatteritaiteen maisteri Karvonen Anna-Mari

8400 €

Kehitän praktiikkaani ja uudistan tekijyyttäni luomalla uusia työskentelyn käytäntöjä

| Yksivuotinen

Puran kotiresidenssissä työtäni ja ajatteluani hallitsevia haitallisia tottumuksia ja työtapoja. Luon tätä varten neljä käytäntöä, joita päivittäin toistamalla harjoitan ammatissa toimimiseni eräänlaista tukilihaksistoa. Toimin tähänastista työtavoistani poiketen toisteisemmin harjoittaakseni pitkäjänteisyyttä, sitoutumista ja syntyvään materiaaliin luottamista. Pysyttelen siis rutiinissa teoksen aikaansaamisen sijaan. Työskentelen ilman oletusta tai odotusta lopputulemasta - sikäli kuin se on mahdollista. Näin avaan työni ja tekijyyteni itselleni aivan uudella tavalla poikkeuksellisissa olosuhteissa. Neljä käytäntöä kotiresidenssiin 1. Sitoutuminen Luon tapoja sitoutua konkreettisesti ideaan tai pieneen määrään materiaalia, jonka suhteen tunnen epävarmuutta tai häpeää. Harjoittelen olemaan hylkäämättä. Harjoittelen huolenpitoa ja hiljalleen kasvattamista suhteessa sellaiseen, mikä näyttäytyy riittämättömänä. 2. Kuunteleminen Luon rutiinin, jonka avulla harjoittelen kuuntelemaan rohkeammin, avoimemmin ja pidempään. Tuon tekijyyteeni lisää kuulijuutta ja luon ymmärrystä kuuntelemistilanteesta. Varioin kuuntelemistilanteen rakennetta, valikoin kuunneltavat äänet/ äänitteet/ äänessä olijat siten, että tutkin myös kiinnostukseni reuna-alueita ja laajennan maailmaani. 3. Vaikuttuminen Tämä rutiini luo reitin epämääräisen torjunnan ja kiertelyn sijaan hakeutua vaikuttavan teoksen tai tekijän lähelle. Raivaan tilaa sen kanssa toistuvasti oleilulle, vaikutteiden imemiselle. Luon aktiivisen suhteen inspiroivaan teokseen/tekijään, kokeilen eri tapoja tukeutua siihen, antaa ihailun, syventymisen, oppimisen ja samaistumisen tapahtua. 4. Väljentäminen Teen kirjoitusharjoituksia, joilla lähestyn tilan ja etäisyyksien tekemistä. Yhdistän kirjoittamisen somaattisiin menetelmiin, joiden keinoin tunnustelen ja luon väljyyttää myös kehossani. Mietin, miten asiat ja tilanteet hengittävät näyttämöllä. Opettelen tekemään tekemään työtäni tavalla, joka ei puurouta ajatteluani.