Grants and residencies

Research and art

Taiteen maisteri, kuvataiteen maisteri Hänninen Heidi

162600 €

Kaupunkikulttuurin uudet todellisuudet

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Mitä tapahtuu, kun Kontulan ostarilla kutsuu kaikki mukaan tekemään taidetta? KAS! Kontula Art School on yhteisöllinen katutaiteeseen ja julkiseen taiteeseen keskittynyt taidekouluhanke ja yhteisötaiteellisen toimintatutkimushankkeen tapaus. Tutkimushankkeen tavoitteena on koota eettisesti kestävän yhteisötaiteen metodinen työkalupakki kulttuurisesti moninaisiin konteksteihin muuttuvassa kaupunkiympäristössä, kuten Kontulassa, huomioiden myös päihdekulttuurit. Perustin Kontula Art Schoolin tarjotakseni maksutonta taidetoimintaa kaikille halukkaille, ja hanke onkin kerännyt yhteen ihmisiä, joita yhdistää ennen kaikkea motivaatio katutaiteen tekemiseen riippumatta henkilöiden taustoista. KAS:n toiminta tuo yhteen hyvin erilaisia ihmisiä eri yhteiskuntaluokista ja kulttuureista unohtamatta heitä, jotka kamppailevat päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa. Heterogeeninen ja ei-syrjivä ryhmätoimintamalli vähentää erilaisiin ihmisiin kohdistuvaa stigmaa. KAS! -toiminta on onnistunut luomaan luottamuksellisen sitoutuneisuuden tilan, jossa myös yhteiskunnassa heikossa asemassa olevat osallistujat nähdään yhdenvertaisina ja aktiivisina toimijoina. KAS!-hankkeen toiminta on erityisen tärkeää aikana, jolloin vastakkainasettelut erilaisten ihmisryhmien välillä kärjistyvät yhä enenevissä määrin. KAS -hanke on osa taidepraktiikkaani, jossa käytän katutaidetta yhteisötaiteen metodina: on taiteellinen valintani kutsua ihmisiä maalaamaan kaupunkitilaa kanssani yhteisestä tarpeesta käsin. Yhteisöllinen katutaide toimii tässä tutkimuksessa menetelmänä, jonka prosessien ja lopputulosten avulla tarkastelen osallistujien henkilökohtaisia identiteettiin, taiteilijuuteen ja taidekokemukseen liittyviä kysymyksiä sekä heidän kokemuksiaan yhteisestä ja jaetusta tilasta, yhteisön jäsenyydestä ja toimijuudesta. Havainnoin myös omaa rooliani Kontula Art Schoolissa kanssataiteilijana, ohjaavana yhteisötaiteilijana ja tutkijana, sekä teostemme roolia suhteessa taidekenttään ja kaupunkitilaan.