Grants and residencies

Research and art

Taiteen tohtori Loukola Maiju and working group

379600 €

Kaupunki sääntöjen ja uneksunnan tilana

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hanke edistää emansipaatiota ja demokratisoitumista kaupunkitilassa ristiinkytkemällä taiteellista tutkimusta, empiiristä kaupunkitutkimusta, poliittista teoriaa ja oikeustiedettä. Tutkimus vahvistaa kaupunkitilan moniäänisyyttä ja kehittää sitä kautta oikeudenmukaista kaupunkia. Tutkimus kysyy ja vastaa seuraaviin kysymyksiin: Kuinka kaupunkitila muodostuu, miten se jaetaan ja kenellä on siihen käyttöoikeus? Millä normatiivisilla ja tosiasiallisilla instrumenteilla tätä tilaa säännellään, kontrolloidaan ja asutaan? Minkälaisia osallistamisen ja marginalisoinnin sekä erimielisyyden ja kiistojen prosesseja, rakenteita ja tiloja kaupungissa on? Minkälaisia murtumia, pakoviivoja ja unelmia kaupungin normatiivisuuteen kätkeytyy ja mitä avautuu? Minkälaisia katveiden, hälyjen, mahdollisuuksien ja uneksunnan tiloja kaupungissa on ja kuinka ne aktualisoituvat?