Filosofian tohtori Lahikainen Lauri

111400 €

Kaupungit ja ilmastovastuu

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hanke Kaupungit ja ilmastovastuu selvittää millä tavoin kaupungit kollektiivisina toimijoina ja kaupunkilaiset nimenomaan kaupunkilaisina voivat olla vastuussa ilmastonmuutoksesta. Ilmastovastuuta tarkastellaan syyllisyyden näkökulmasta, toimintavastuun näkökulmasta sekä hyve-eettisesti. Voidaanko kaupunkeja ja kaupunkilaisia moittia ilmastonmuutoksesta ja mitä tästä seuraa? Entä velvoittaako kaupunkilaisuus toimimaan ilmastonmuutoksen hillinnän ja oikeudenmukaisen sopeutumisen puolesta? Millä tavoin? Millaisia vastuullisia toimijoita kaupungit ovat verrattuna valtioihin, yrityksiin tai yksilöihin? Näihin kysymyksiin vastataan filosofisen analyysin kautta, mutta myös poikkitieteellisesti aikaisempaa kaupunkitutkimusta sekä empiiristä aineistoa hyödyntäen ja yhteistyössä sosiologien ja organisaatiotutkijoiden kanssa.