FT, kirjailija Erra Satu

32400 €

Kaunokirjallinen työskentely: nuorille aikuisille suunnatun romaanin kirjoittaminen ja runoteoksen viimeistely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Apurahakauden aikana kirjoitan valmiiksi kaksi erilaista kaunokirjallista teosta: nuorille aikuisille suunnatun realistisen romaanin sekä runoteoksen. Romaani tarkastelee 18-vuotiaan heterotytön halua. Teoksessa halu on niin ruumiillista halua kuin myös halua löytää paikka yhteisössä. Teos pohtii, mitä pää haluaa, mitä sydän haluaa, mitä ruumis haluaa ja mitä ihminen uskaltaisi haluta elämältä ja tulevaisuudelta. Ruumiillisuuden käsittelyn lisäksi teos pohtii kotitaustan ja yhteiskunnallisen luokan vaikutusta siihen, mitä ihminen uskaltaa tavoitella itselleen. Ja tunteita – sitä miten tunteiden kanssa voisi oppia elämään. Runoteos käsittelee ihmisen ja esineiden välistä monimutkaista vuorovaikutussuhdetta. Vaikka runouteni ei ole erityisen teoreettista, on käsittelyn lähtökohtana ekologisen psykologian ja ekologisen lingvistiikan piirissä käytetty tarjouman käsite. Havaintopsykologi Gibsonin (1979) mukaan tarjoumat mahdollistavat toimintaa ja ilmentävät siten havainnoijan suhdetta ympäristöönsä. Suhde voi ilmetä paitsi mahdollisuuksina myös esteinä – näitä mahdollisuuksia ja esteitä teokseni tutkii. Tavarapaljoutta ja järjestämistä on viime vuosina käsitelty paljon etenkin journalistisissa teksteissä ja tietokirjallisuudessa. Runoillani tutkin, miten erilaisten esineiden tarjoamat mahdollisuudet ja esteet muodostuvat. Miksi tavarat, niiden järjestäminen tai niistä luopuminen liitetään joskus onnellisuuteen? Ketä varten ihminen hankkii, järjestää tai luopuu? Ihmisen ja esineen suhde tai järjestäminen ylipäänsä ei tule koskaan valmiiksi, ja ajattelenkin, että juuri repaleinen ja rikkinäinen poeettinen otteeni sopii aiheeseen erityisen hyvin.