Näytelmäkirjailija, Teatteritaiteen maisteri Lonka Pipsa

72000 €

Kaunokirjallinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Etsin näytelmän mahdollisuuksia tehdä toislajisia eläimiä kuulluiksi ja nähdyiksi moraalista arvoa omaavina ainutkertaisina olentoina.