Dramaturgi, kirjailija Väätänen Heidi

14600 €

Kaunokirjallinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Työsuunnitelma sisältää esikoisromaanini Wunderkammerin viimeistelyn Gummeruksen kustannustoimittajan kanssa, minkä lisäksi aloitan toisen romaanini, Pääteoksen, taustatyön. Wunderkammer kertoo kielten kuolemasta ja dokumentoinnista, unohtamisen halusta ja muistojen itsepintaisuudesta. Teos kysyy kaunokirjallisesti, mikä kaikki voi edustaa kotia, ja mistä historiamme alkaa, tässä postmodernin jälkeisessä ajassa. Kirjassa löydetään uusi kieli ja kielentutkimus käynnistää matkan viimeisten puhujien yksityiseen ja toisaalta yhteiseen historiaamme. Romaani on eräänlainen päähenkilönsä muistoesinekokoelma, josta assosioimalla kirjan kerronta ja dramaturgia rakentuu. Episodiromaani Pääteos käynnistyy taiteenväitöstilaisuudesta, johon väittelijän vanhat taideystävät ovat estyneet tulemasta kateuden, harjoitusten tai kuolemansa johdosta. Eri henkilöiden kautta teos kysyy: Millaiseksi humanismin ja posthumanismin suhde kehittyy ilmastonmuutoksen edetessä? Miten internet vaikuttaa fiktion kirjoittamiseen ja asemaan? Miten uusliberalismi näkyy taiteilijan ruumiissa, teoksissa ja ”taideystävissä” ? Onko antikapitalistista taidetta mahdollista tehdä? Autofiktiivisen ulottuvuutensa kautta romaani tutkii myös performatiivisuuden ja kirjallisuuden välistä suhdetta: Millaiset kaunokirjalliset keinot tuottavat performatiivisuutta? Voiko romaani olla monimediaalinen?