Kasvatustieteen ja filosofian maisteri Suomela Jenni

80400 €

Kasvuympäristön ja keruuajan vaikutus runkokuitujen morfologisiin ominaisuuksiin

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Runkokuidut pellava, hamppu ja nokkonen ovat hyvin hankalia tunnistaa toisistaan. Näitä materiaaleja on käytetty liinatekstiileissä ilman, että materiaalia on voi tunnistaa. Materiaalien tunnistaminen avaa tekstiilien tutkimukseen paljon laajempia kysymyksiä kauppasuhteista, kulttuurivirtauksista ja maanviljelyn kehityksestä. Runkokuitujen tunnistaminen kulttuurihistoriallisista tekstiileistä perustuu tällä hetkellä niiden pituus- ja poikkisuuntaisiin ominaisuuksiin, kuidun kierteen suuntaan ja kalsiumoksalaattikiteisiin kuidun läheisissä kasvisolukoissa. Runkokuitujen pituus- ja poikkisuuntaisissa ominaisuuksissa on paljon luonnollista poikkeamaa, joiden epäillään johtuvan kasvien keruuajasta tai kasvuolosuhteista. Tämän tutkimuksen aineistona ovat systemaattisesti kerätyt ja kasvatetut pellava, hamppu ja nokkoskuidut joiden ominaisuuksissa on varioitu mm. kasvuympäristöä, typen määrä, keruuaikaa ja sukupuolta. Kaksivuotinen post doc-tutkimus on äärimmäisen tärkeä, jotta ymmärtäisimme runkokuitujen kuitumorfologisia ominaisuuksia ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Näiden tekijöiden ymmärtäminen mahdollistaa entisestään luotettavammat kuitutunnistukset kulttuurihistoriallisista tekstiileistä. Tutkimus palvelee laajasti koko tekstiiliarkeologian kenttää, eikä vastaavaa vertailevaa tutkimusta ole tehty koskaan aiemmin. Kahden vuoden aikana yli 600 pituus- ja poikkisuuntaista kuitunäytettä kuvataan ja analysoidaan läpivalomikroskopian avulla. Tuloksista kirjoitetaan artikkeli erittäin korkeatasoiseen kansainväliseen julkaisuun.