Koreografian maisteri (MFA) Tuovinen Silja

5000 €

Uuden tanssielokuvan käsikirjoittaminen

Käsikirjoitan Saaren kartanon residenssissä uutta tanssielokuvaa, joka käsittelee ilmaa olemassaolomme olennaisena, värittyneenä materiaalina, nojaten ilman ekologispoliittiseen ja taiteelliseen tutkimukseen. Nykypäivänä ihmiset yhä kasvavissa määrin tuottavat itse omaa hengittämäänsä ilmaa korostuneesti urbaaneilla alueilla, lisäten siihen mm. kemikaaleja, sekä edistäen sen lämpenemistä ja saastumista useilla tuntemillamme keinoilla. Meille ihmisille, jotka menehdymme nopeasti ilman ilmaa ja sen sisältämää happea, tämä logiikka ja rytmi ilman tuottamisesta ja kuluttamisesta koskee syvästi omaa olemassaoloamme. Haluan kutsua elokuvalla huomion siihen, kuinka ilma materiaalina ei ole neutraalia, vaan voi myös muodostua jopa väkivallan välineeksi. Käsikirjoitustyöskentely residenssissä sisältää elokuvan vapaata spekulointia, lähdemateriaalin koontia sekä koreografia- ja kuvauskokeiluja. Lähestyn tanssielokuvaa elokuvakoreografisena (film-choreographic) teoksena, jossa kamera ei ainoastaan nauhoita ja todista, vaan osallistuu. Käsikirjoitustyö genren parissa on perinteisestä juonellisesta käsikirjoitustyöstä poikkeavaa, assosiatiivista ja ei lineaarista. Saaren kartano tarjoaa tällaiselle hitaalle, tutkivalle työskentelylle oivalliset puitteet. Käsikirjoitustyön rinnalla kirjoitan lisäksi yhden kappaleen työskentelystäni osaksi työstämääni taiteellisen tutkimuksen julkaisua, joka on jatkoa aikaisemmille kirjoitustöilleni ”notes on artmaking and finitude” sekä ”notes on creativity and materiality of a working process”. Kappale käsittelee kuvaamista kädessä pidettävällä kameralla, sekä siitä syntyvää intiimiyttä, epätäydellisyyttä, joustavuutta sekä haavoittuvaisuutta. Tapa kuvata vaikuttaa teoksen lopputulemaan, sekä sen eettisiin ja esteettisiin viesteihin. Tämä on erityisen tärkeä huomio suhteessa käsikirjoittamaani elokuvaan, sen teemaan ja materiaaliin. Miten tehdä oletetusti näkymätön ilma ja sen vaikutus näkyväksi elokuvakoreografisin keinoin?