Yliopistotutkija Könönen Jukka

102700 €

Karkotuskoneiston keskeyttämät elämät. Ulkomaalaisten säilöönoton mikropolitiikka

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Ulkomaalaisten säilöönotto on yksi kiistanalaisemmista käytännöistä ihmisoikeuksien näkökulmasta länsimaissa: ulkomaalainen voidaan laittaa suljettuun vankilamaiseen yksikköön hallinnollisella päätöksellä maastapoistamisen varmistamiseksi jopa kuukausien ajaksi. Huolimatta inhimillisistä seurauksista, säilöönotto on vakiintunut osa maahanmuuton hallintaa myös Suomessa. Siitä, mitä säilöönottoyksiköissä tapahtuu ja keitä sinne suljetaan ja millä perusteella, on vain vähän virallista tietoa. Suomessa säilöönotto on yhdistetty julkisuudessa turvapaikanhakijoiden ”pakkopalautuksiin”. Suurimmat säilöönotetut ryhmät ovat kuitenkin Itä-Euroopan ja Afrikan maiden kansalaiset, joiden säilöönotto liittyy usein rikostorjuntaan. Julkaisen englanninkielisen monografian säilöönoton mikropolitiikasta perustuen aikaisempaan tutkimukseeni säilöönotto- ja karkotusjärjestelmästä Suomessa ja täydentävään, turvapaikanhakijoiden säilöönoton muutoksia selvittävään aineistoon, sekä artikkeleja hallinnollisten pakkokeinojen historiallisesta roolista liikkuvan väestön hallinnassa ja säilöönoton normalisoitumisen seurauksista oikeusvaltiolle. Kattava etnografia säilöönottoyksiköissä ja käräjäoikeudessa, monipuolinen haastatteluaineisto ja tilastojen, lainsäädännön ja säilöönottopäätösten analyysi tarjoavat kansainvälisessä kontekstissa ainutlaatuisen monipaikkaisen ja monimenetelmäisen aineiston tarkastella karkotettavien ulkomaalaisten kamppailuja sekä karkotuskoneiston toimintaa määrittäviä prosesseja ja instituutiota osana eurooppalaista rajajärjestelmää. Säilöönotettujen moninaisten tilanteiden (ml. EU kansalaiset) lisäksi hanke nostaa esille uusina teemoina poliisin laajat toimivaltuudet ja säilöönoton yhteydet rikostorjuntaan. Hanke tarjoaa tietoa ja välineitä haastaa maahanmuuton hallintaan liittyvää rakenteellista väkivaltaa ja kyseenalaistaa vallankäyttöä neutralisoivaa ja ulkomaalaisia kriminalisoivaa puhetapaa, jossa säilöönotto esitetään välttämättömänä turvallisuustoimeenpiteenä.