Dosentti Hukantaival Sonja

198200 €

Kansanuskon arkeologia Suomessa kontekstuaalisen moniaineistoisen menetelmän valossa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Projektin tavoitteena on tarjota uutta tietoa menneisyyden kansanuskosta uuden, moniaineistoisen, ilmiöiden yhteyksiä painottavan ”kansanuskon arkeologian” menetelmän avulla. Pääaineistona ovat arkeologiset kaivauskertomukset. Arkistoitu kansanperinne, kansatieteelliset museokokoelmat ja historialliset lähteet toimivat lisäaineistoina. Kun kansanusko määritellään virallisen uskonnon rinnalla olevina uskomuksina ja toimintoina, Suomessa kansanusko kuuluu kristinuskon aikaan, joka alkoi noin 1200 jaa. Projekti tarkastelee ilmiötä pitkän aikavälin kehyksessä, n. 1200–1900. Uuden kansanuskon arkeologian menetelmän avulla arkeologisesta aineistosta saadaan ainutlaatuista, uutta tietoa, joka avartaa ymmärrystämme menneisyyden ihmisyhteisöistä. Tutkimuksen suorituspaikka on Turun yliopiston arkeologian oppiaine.