Grants and residencies

Research and art

Siirtolaisuusinstituutti

18000 €

Kansainvälisen Colonial/Racial Histories, National Narratives and Transnational Migration -konferenssin järjestäminen 12.8.–14.8.2020 Helsingin yliopistossa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Colonial/Racial Histories, National Narratives and Transnational Migration on sekä pohjoismaisten muuttoliiketutkijoiden järjestön (Nordic Migration Research, NMR) että Etnisten suhteiden ja kansainvälisen muuttoliikkeen tutkimuksen seura ETMU ry:n yhteinen konferenssi. Konferenssin järjestävät NMR, ETMU, Siirtolaisuusinstituutti ja Helsingin yliopiston CEREN. Konferenssissa paneudutaan vaiettuun kolonialismin ja rodullistamisen historiaan Pohjoismaissa. Alkuperäiskansojen ja kansallisten vähemmistöjen narratiivit tai heidän asemoimisensa hierarkkisesti alhaalla oleviin asemiin eivät ole päässeet esiin kansallisissa kertomuksissa, joissa keskiössä on ollut homogeenisten kansakuntien rakentaminen. Myös maahanmuuttotutkijat ovat usein olleet sokeita tai tietämättömiä Pohjoismaita koskettavasta kolonialismin historiasta. Konferenssin tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka kolonialismin ja rodullistamisen historia vaikuttaa edelleen Pohjoismaissa oleviin diasporisiin yhteisöihin, rodullistettuihin vähemmistöihin ja alkuperäiskansoihin. Kysymme myös, ottavatko muuttoliiketutkijat riittävällä tavalla huomioon pohjoismaisissa yhteiskunnissa vaikuttavat rodulliset kategoriat ja rakenteellisen epätasa-arvon? Onko kansallisia kertomuksia mahdollista kirjoittaa uudelleen niin, että niihin sisällytettäisiin myös ylirajaiset prosessit ja globaalit voimasuhteet? Entä mikä voisi olla taiteiden rooli kuulumisen tunteen, yhteisöjen tarinoiden ja historian uudelleen kirjoittamisessa?