VTT, Dosentti Kuurne Kaisa and working group

505900 €

Kamppailu synnytyksestä – Suomalaisen synnytyskulttuurin murros

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Keväällä 2019 suomalaiset naiset osallistuivat kansainväliseen #Minä myös synnyttäjänä -kampanjaan ja nostivat esiin satoja väkivallan kokemuksia synnytyksessä. Tämä yllätti ammattilaiset, joiden mielestä suomalainen synnytyksenhoito on turvallista ja laadukasta. Mistä näkemyseroissa on kyse, ja mitä muita kamppailuja synnytykseen liittyy? Hanke on ensimmäinen laaja yhteiskuntatieteellinen tutkimus synnytyksestä, sen hoidosta ja kulttuurista Suomessa. Hankkeessa tutkitaan synnytykseen liittyviä jännitteitä ja kamppailuja, joista keskeisimmät koskevat sitä, kenelle synnytys, naista ja lasta koskevat päätökset eri toimijoiden mielestä kuuluvat, kuinka kunnioitusta erilaisille valinnoille haetaan, kuinka kätilöt ja muut ammattilaiset omista asemistaan neuvottelevat ja kuinka synnytyksen henkilökohtainen ja institutionaalinen taso kohtaavat. Tutkimme monipuolisten laadullisten aineistojen avulla suomalaisen synnytyskulttuurin murrosta, erilaisia synnytyskokemuksia, synnyttäjän toimijuutta, kätilöiden ja muiden ammattilaisten roolia sekä hoidon taustalla vaikuttavia institutionaalisia rakenteita. Aineistoa kerätään synnyttäjiltä, näiden kumppaneilta, ammattilaisilta, kansalaistoimijoilta ja asiantuntijoilta. Hankkeen rohkea avaus on läheinen yhteistyö kamppailujen osapuolten kesken, joiden välille rakennetaan dialogia ja aiempaa kohtaavampaa synnytyskulttuuria. Tulokset julkaistaan kansainvälisissä ja kotimaisissa tiedelehdissä sekä suurelle yleisölle suunnatuissa kirjoissa.