Musiikin maisteri Kauppila Noora and working group

41750 €

Kaivanto NVC Oy – väkivallattoman vuorovaikutuksen kaivosyhtiö

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Ponnistusapuraha

Kaivanto NVC Oy on voittoa tavoittelematon kaivosyhtiö, joka tuottaa kaivostoimintaan liittyvää rakentavaa ja myötäelävää kommunikoinnin kulttuuria Pohjois-Suomessa. Yrityksemme kerää, jalostaa, kierrättää erilaisia kaivoshankkeisiin liittyviä todellisuuksia väkivallattoman vuorovaikutuksen (nonviolent communication NVC) ja esitystaiteen keinoin. Kaivanto NVC Oy toimii tärkeänä osana yhteisymmärryksen lisäämistä tuottaen inhimillistä- ja henkistä pääomaa sekä parempaa vuorovaikutusta huomioiden ihmiset, ympäristön ja yhteiskunnan. Kaivosyhtiömme porautuu keskenään erilaisiin kaivostoimintaan liittyviin sosiaalisiin, taloudellisiin sekä ympäristöllisiin kokemuksiin haavoittuvuuteen, huumoriin, läsnäoloon heittäytyen. Yrityksemme visio on luoda esitysksellisen toiminnan avulla tiloja, joissa on tarpeeksi happea keskenään erilaisten mielipiteiden läsnäololle ilman eturistiriitaa. Henkilöstömme ammentaa taiteelliseen työskentelyyn NVC-koulutuksista sekä kaivosyritysten viestinnästä ja jargonista, joita tutkimme myös kehollisella tasolla hyödyntäen sanattomia taiteellisia praktiikoita. Aloitamme koeporaukset pohjoissuomalaisten kaivossuhteisiin järjestämällä nettikeruun sidosryhmiemme ja yksilöiden kuulemiseksi. Laajennamme kenttätyöskentelyyn sekä kerätyn materiaalin jalostukseen ja avoimiin paikallisväestölle suunnattuihin esityksiin Lapin kaivospaikkakunnille kaivoshankkeemme etenemisen tiimoilta. Toimintamme erinomaisuus tähtää kärsivälliseen sisäisen laadun sekä tunne-tarveketjun tarkkailuun ja myötäelävän vuorovaikutuksen parantamiseen rakentaaksemme luottamusta niin paikallisiin ihmisiin kuin muihinkin olevaisiin. Polarisoituminen ja keskustelukulttuurin köyhtyminen ovat haasteita, jotka ohjaavat Kaivanto NVC Oy:n missiota ja osaamisemme keskittyykin mustavalkoisuuden vähentämiseen vastuullisella tavalla. Yrityksemme pyrkii nollatoleranssiin ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvassa tuomitsemisessa.