Ylioppilas Kozlov Daniil

68700 €

Kahden vuoden työskentely esinerunoilijana sekä alan mahdollisuuksien kartoittaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Kahden vuoden ajan tutustun mahdollisuuksiin, jotka 3D-tulostaminen ja laserleikkaus avaavat runoudelle, sekä siihen mikä on näillä tekniikoilla tuotetun runouden elinkelpoisuus ja paikka runouden kentällä. Esinerunoilijaksi kutsuttava ammattinimike tai työnkuva sijoittuu puuttuvaksi linkiksi lavarunoilijan ja julkaisevan runoilijan väliin. Se hyödyntää työssään yhä saavutettavampaa teknologiaa julkaistakseen runoesineitä puoliteollisella tasolla. Esinerunoilijan pidemmän aikavälin työskentelyn tulos konkretisoituukin taidenäyttelyssä lavarunoesityksen tai kirjan sijaan. Tämä liitto teknologian ja runoilijan ammatin välillä on väistämätön seuraava askel alan kehityksessä ollen täydellinen symbioosi yleisön saavutettavuuden, populaarin sekä kokeellisen runouden välillä. Työprosesseissa yhdistetään kokeellisen, kineettisen, konkreettisen ja muun visuaalisen runouden traditio taiteilijakirjojen, kirjansidonnan ja veistostaiteen perinteisiin. Esineen toimiminen julkaisualustana mahdollistaa lähes ennennäkemättömät törmäytykset interaktiivisuuden, mekaniikan, materiaalien, kolmannen ulottuvuuden ja kielen välillä. Juuri tämän vuorovaikutuksen tutkimiseen projektin kaavailema esinerunous keskittyy luoden interaktiivisia, kolmiulotteisia, mekaanisia ja esteettisiä esineitä.