Tanssitaiteen maisteri Saivosalmi-Katinas Maria

40800 €

Kahden videoprojektin toteuttaminen liikkeen viitekehyksessä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tarkoitukseni on apurahakaudella toteuttaa kaksi video/ääniteosta. Yhdessä projektissa tutkin olemisen sekä kehollisuuden käsitteitä arjessa, äitiydessä ja oman oletetun sukupuoleni sisällä. Päämääräni on kehollisesti ja kuvallisesti aukikirjoittaa ja tehdä näkyväksi niitä kerrostumia ja tasoja, joita yksilönä, taiteilijana, äitinä, vaimona, eläimenä ja hyväosaisena naisena edustan. Tässä projektissa toimin itse esiintyjänä. Toinen projekti keskittyy perheisiin sekä sukupolvien ketjuihin. Projektissa kysyn, mikä on meitä yhdistävä tekijä yhteiskuntaluokasta, asemasta yhteiskunnassa ja kansallisuudesta huolimatta. Tämän projektin esiintyjät tulevat muodostumaan kymmenestä perheestä, jotka ovat kotoisin muun muassa Ukrainasta, Venäjältä, Liettuasta, Italiasta ja Suomesta. Puolet perheistä ovat joutuneet jättämään kotimaansa poliittisen vainon takia. Videot tullaan toteuttamaan liikkeen keinoin.