Nukketeatteritaiteilija Linturi Maija

8400 €

Kahden toislajisia eläimiä käsittelevän teoksen suunnitteluun ja kenttätyöhön

| Yksivuotinen

Työskentelen residenssijakson aikana kahden tulevan näyttämöteoksen parissa, jotka molemmat käsittelevät toislajisia eläimiä ja heidän todellisuuksiaan. Teoksissani etsin tapoja tarkastella maailmaa toislajisten eläinten näkökulmasta ja esittää heidät pelkkien representaatioiden sijaan toimivina subjekteina, omina erityisinä ja eläimellisinä itseinään. Hajoaminen on nukketeatteria ja videotaidetta yhdistävä teos hyönteisistä ja erilaisista hajoamisen prosesseista. Se saa ensi-iltansa lokakuussa 2020. Esityspaikka tulee olemaan epätyypillinen teatteritila, joka resonoi aiheen kanssa. Tällä hetkellä keskustelemme entisen Gardenian tiloista Helsingissä. Lassien kaksoiselämä on nykynukketeatteriesitys kirjallisuuden eläinrepresentaatioista. Siinä eläimet karkaavat kirjallisuuden marginaaleista, nousevat kapinaan ja valtaavat estradin. Teoksen ensi-ilta on maaliskuussa 2021, esityspaikan suhteen neuvotteluja käydään tällä hetkellä nukketeatteri Sampon kanssa. Työskentelyni tulee koostumaan yhtäältä kenttätyöstä, toisaalta kirjallisesta taustatutkimuksesta ja taiteellisesta suunnittelusta. Kenttätyö tarkoittaa lähiöni lähi(luonnon)ympäristössä liikkumista, hyönteisten sekä erilaisten orgaanisten tai vähemmän orgaanisten hajoamisprosessien havainnoimista ja tallentamista (video, äänitin, päiväkirja, luonnokset) sekä havaintoihin pohjautuvien harjoitteiden suunnittelua ja toteuttamista. Tavoitteeni on paitsi kerätä mahdollisimman paljon tietoa ja kehollista ymmärrystä hyönteisistä, myös oppia näkemään näennäisesti ihmisen dominoima lähiympäristö toisin: kauttaaltaan “luonnon” läpäisemänä, ei-inhimillisen elämän kotina ja kukoistuspaikkana. Pyrkimykseni on päästä eroon tiukoista dikotomioista kuten luonto-rakennettu ympäristö ja ihminen-eläin. Kenttätyötä tekevät lisäkseni muut työryhmän jäsenet, kukin omassa elinympäristössään. Työskentelyjakson aikana olemme yhteydessä toisiimme virtuaalisesti ja tilanteen salliessa myös fyysisesti.