A-klinikkasäätiö sr.

248800 €

Kadulta labraan: Uusia tiedonhankintamenetelmiä jatkuvasti muuttuvan huumausainetilanteen haasteisiin

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Huumemyrkytyskuolemien määrät ovat kasvaneet hälyttävästi viime vuosina, varsinkin nuorten. Suomen huumemarkkinat ovat yhä nopeammassa liikkeessä ja levinneet salattuun verkkoon. Tämän synkän yhtälön ratkomiseksi tarvitsemme uusia tapoja hankkia tietoa huumeista. Nykyiset tutkimusmenetelmät tuottavat hyvin tietoa huumemarkkinoiden kokonaistilanteesta, mutta uusia tarvitaan epätyypillisten erien, kuten vääränä aineena myytävien tai harvinaisempien aineiden havaitsemiseen ja niistä varoittamiseen. Tutkimushanke kehittää uusia tutkimus- ja viestintämenetelmiä, jotka vastaavat tähän tarpeeseen. Se osoittaa suunnan, jolla epätyypillisiä huumelöydöksiä tulevaisuudessa Suomessa tutkitaan. Hanke kerää ajankohtaista huumetietoa kolmella uudella tavalla. Huumeita käyttäviltä ihmisiltä saatavia huumejäämiä, esimerkiksi huumeiden säilytykseen käytettyjä pusseja, analysoidaan laboratoriossa. Lisäksi tietoa kootaan Tor-verkon osto- ja myyntifoorumien analyysilla ja anonyymilla internet-raportointityökalulla. Näin saatua tietoa verrataan nykyisten menetelmien, kuten huumetakavarikoiden, ruiskujäämätutkimuksen ja huumerattijuopumus- ja vainajalöydösten tuottamaan tietoon. Tuloksista viestimme paitsi tieteellisillä artikkeleilla, myös suoraan päihdetyöntekijöille ja huumeita käyttäville ihmisille. Tutkimuksella on kolme päätavoitetta. Tutkimme sitä, täydentääkö uudenlainen tiedonhankinta nykyisillä menetelmillä saatavaa tietoa. Tarkastelemme, parantaako uusilla tutkimusmenetelmillä tuotettu tieto ja siitä viestiminen riskitiedottamista ja varhaista varoittamista. Selvitämme, tavoitetaanko huumejäämäanalyysin avulla päihdepalveluiden ulkopuolella eläviä huumausaineiden käyttäjiä. Tutkimuksen päätoteuttaja on A-klinikkasäätiö. Yhteistyötahoja ovat Tampereen yliopiston informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tullilaboratorio ja Suomen rikostekninen laboratorio. Tutkimus toteutetaan vuosina 2022–2024.