Grants and residencies

Research and art

Tutkija, valokuvaaja Potinkara Nika

20000 €

Käärmeitä käsittelevän kuva- ja tietokirjan työstäminen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tavoitteenani on tehdä käärmeitä käsittelevä valokuva- ja tietokirja, joka tyyliltään ja lähestymistavaltaan poikkeaa aiemmista Suomessa julkaistuista aiheeseen liittyvistä kirjoista. Kirjan tekstiosuus perustuu humanistiseen ja luonnontieteelliseen tutkimukseen: hyödynnän sekä biologista tietoa erityisesti Suomessa elävien käärmeiden elintavoista että perinteentutkimuksen piirissä tuotettua tietoa käärmeisiin liittyvästä vanhasta kansanperinteestä ja myyttisistä käsityksistä, jotka heijastavat käärmeiden merkitystä menneisyyden ihmisten mielenmaisemassa. Tekstien ohella kirja koostuu mustavalkoisista valokuvatutkielmista.