filosofian tohtori Katajamäki Sakari and working group

235100 €

Kääntämisen jäljet arkistoissa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kääntämisen keskeisyys suomalaisen kirjallisuuden kehityksessä on tunnustettu tosiasia, mutta alan tutkimus on painottunut tunnettuihin julkaistuihin suomennoksiin. Tuleva hanke 1) kartoittaa ensimmäistä kertaa kokoavasti kirjallisuuden kääntämiseen liittyviä aineistoja kotimaisissa arkistoissa ja 2) tutkii, millaisia uusia puolia aineistot paljastavat kotimaisen kirjallisuuden historiasta. Uraauurtava hanke paljastaa ja täydentää kirjallisuus- ja käännöshistoriallisen tutkimuksen aukkoja ja vinoumia, edistää kirjallisuudentutkimuksen, käännöstieteen ja tekstuaalitieteiden välistä vuoropuhelua sekä luo perustan tuleville tutkimushankkeille kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Hankkeen keskeisiä kysymyksiä ovat, millaisia ovat suomalaisen kirjallisuuden varjohistoriat, miten arkistoaineistot avaavat kääntämisen käytäntöjen monimuotoisuutta ja mitä kääntämisen jäljet kertovat kirjoittamisen ja käännöstyön prosesseista. Hankkeessa laaditaan selvitys kirjallisuuden kääntämiseen liittyvistä arkistoaineistoista Suomessa sekä humanistitutkijoita palveleva erikoisarkistoluettelo kääntämistä koskevista aineistoista valituissa arkistoissa. Lisäksi julkaistaan neljä yhteisartikkeleita ja 13 tapaustutkimusta, jotka osoittavat, millaisia avauksia arkistolähteet mahdollistavat. Tutkimustuloksia julkaistaan tieteellisissä lehdissä, ryhmän yhteisessä suomenkielisessä kirjassa sekä yhdessä englanninkielisessä kokoomateoksessa. Lisäksi hankkeen aikana julkaistaan aiemmin vireille pantuja samaan aihepiiriin liittyviä kokoomajulkaisuja. Sakari Katajamäen johtaman nelihenkisen tutkimusryhmän jäsenet ovat kirjallisuuden ja käännöstieteen tutkijoita, joilla on käännöksiin, arkistoihin ja käsikirjoitusten tutkimukseen liittyvää erityisosaamista.