Filosofian maisteri Nieminen Eini

37500 €

”Jos väkipakolla suojelette tämänkin nevan…” – Luonnonsuojelun ja suojelusuunnittelun haasteita ja ratkaisuja

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tässä tutkimuksessa nostan esille luonnonsuojeluun liittyviä haasteita hyödyntäen tutkimustapauksena soidensuojelun täydennysohjelmaa. Usein suojelun haasteet kumpuavat yhteiskunnallisessa keskustelussa esiintyvistä väitteistä, eikä näin ollen aina ole selvää, ovatko haasteet edes todellisia vai ainoastaan kuviteltuja. Haasteet voivat johtua poliittisista muutoksista, kuten tapahtui silloin, kun ympäristöministerin vaihdos johti soidensuojelun täydennysohjelman vapaaehtoistamiseen ja väitteisiin vapaaehtoisuuden toimimattomuudesta tai toisaalta toimivuudesta. Haasteet voivat johtua asiantuntijoiden asiantuntemattomuudesta, kuten voi tapahtua silloin, kun suojelualueille halutaan sisällyttää piirteitä, jotka eivät korreloi monimuotoisuuden kanssa. Haasteet voivat johtua myös maanomistajien tekemistä, luonnolle vahingollisista toimenpiteistä, kuten tapahtuu silloin, jos omistaja tekee aavistushakkuun. Tutkin, ovatko haasteet todellisia vai kuviteltuja, sekä toisaalta etsin ja tarjoan niihin ratkaisuja. Tutkimukseni tulokset viitoittavat suuntaa kohti tieteellisesti pätevää suojelusuunnittelua, jolla on aikaisempaa suurempi todennäköisyys siivilöityä käytännön luonnonsuojeluun, joka tuottaa luonnon kannalta hyvän lopputuloksen, ja joka on yhteiskunnallisesti aiempaa kestävämpää. Toteutan tutkimuksen väitöskirjatyönä.