Grants and residencies

Research and art

VTM, taiteen ylioppilas Malm Karla

45000 €

Jihad Girl Power? Tyttöyden kuvat terrorijärjestö Isisin propagandassa ja samaistumisen mielenmaisemat – taiteen ja tieteen yhteisprojekti

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Vuonna 2014, kun Lähi-idän konfliktialueilta suuntautui laaja muuttoliike kohti Eurooppaa, moni Euroopassa matkusti päinvastaiseen suuntaan – kohti terrorijärjestö Isisin ’protovaltiota’ kalifaattia, jonka toimintatapoihin kuuluivat hyvin dokumentoidut raakuudet ja spektaakkelimainen väkivalta. Erityisesti Isisin nuoriin naisiin kohdistama propagandakampanja oli ennennäkemätön ja toimintaa tukeneiden naisten lukumäärä poikkeuksellisen korkea. Keskimäärin kalifaatin alueelle matkustaneet naiset olivat nuorempia kuin miehet ja heistä useampi oli alaikäisiä. Mediassa on puhuttu jopa jihadistisesta tyttövoima-alakulttuurista, joka tarjoaa ”vaarallisen” ja ”coolin” identiteetin. Projektissani tutkin terrorijärjestö Isisin propagandan tytöille ja nuorille naisille tarjoamia positioita niin tieteellisen tutkimuksen kuin kaunokirjallisen työskentelyn keinoin. Tarkastelun keskiössä on kalifaattiin matkustavan länsimaisen nuoren naisen näkökulma. 1) Millaiset ovat terrorijärjestö Isisin propagandan tarjoamat positiot ja samaistumispinnat? 2) Millaisessa mentaalisessa maisemassa spektaakkelimaista väkivaltaa juhlivaan ’protovaltioon’ matkustaminen näyttäytyy loogisena, jopa välttämättömänä tai houkuttelevana ratkaisuna? Ensimmäiseen vastaa tieteellinen osio, jonka lopputuotos on vertaisarvioitu artikkeli. Analysoin tyttöjen ja naisten toimijuuden ja sukupuolen representaatioita Isisin verkkopropagandalehdissä Dabiq (2014–2016) ja Rumiyah (2016–2017). Toista kysymystä tarkastelen kaunokirjallisessa romaanissa taiteen tarjoamin keinoin, nojaamalla dokumentaarisen aineiston ja tutkimuskirjallisuuden lisäksi mielikuvitukseen, eläytymiseen. Projektissani pyrin katsomaan ohi väkivaltaisissa liikkeissä toimineiden tyttöjen ja nuorten naisten toiminnan ymmärtämistä rajoittavista representaatioista, kuten uhriuttamisesta ja demonisoimisesta. Niiden sijasta tavoittelen välähdyksiä terrorijärjestön tarjoamiin positioihin samaistuvien tyttöjen ja nuorten naisten itseymmärryksestä.