Tampereen yliopisto

292000 €

Jatkorahoitus Kone Foundation Senior Fellow’n palkkaamiselle Tampereen yliopiston tutkijakollegiumiin

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tampereen yliopiston tutkijakollegium (Institute for Advanced Social Research, IASR) palkkaa suomalaisen tai ulkomaisen senioritasoisen tutkijan vuosina 2018–21. Kysymyksessä on jatkorahoitus vuosille 2011–14 ja 2015–17 myönnettyyn rahoitukseen, jonka varassa kollegiumissa ovat aikaisemmin työskennelleet tohtorit Benedikt Schoenborn, Paul Stepney, Peeter Selg, Esa Reunanen ja Marianna Muravyeva. Koneen säätiön hankeapurahojen kriteerit ovat myöntää rahoitusta ”humanistiseen, yhteiskuntatieteelliseen ja ympäristöntutkimukseen sekä taiteelliseen tutkimukseen” suosien hankkeita, jotka ovat ”monitieteisiä, tieteidenvälisiä tai poikkitieteisiä”. Sen on luontevaa jatkossakin suunnata osa CAS-rahoituksestaan Tampereen yliopistoon. Näin se edistää yliopiston strategiaan kirjattua tavoitetta, jonka mukaan "Yhteiskuntatutkimuksen instituutista tehdään yliopiston yhteinen tutkijakollegium ja kansainvälinen monitieteinen yhteiskuntatutkimuksen keskus". Edellisen kolmivuotiskauden ajan tämän fellowshipin hakijan on edellytetty tutkivan Itämeren alueen yhteiskuntia vertailevasta tai transnationaalisesta perspektiivistä. Tämä on IASR:n kannalta hyvä ja toimiva kohdennus, mutta instituutti on myös valmis tarvittaessa suuntaamaan kohdennusta uudelleen yhdessä rahoittajan kanssa neuvotellen.