Tampereen yliopiston tutkijakollegium

170000 €

Jatkorahoitus Kone Foundation Scholars at Risk Senior Fellow’n palkkaamiseen Tampereen yliopiston tutkijakollegiumiin

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Koneen Säätiö on vuodesta 2017 alkaen myöntänyt IASR:lle eli Tampereen yliopiston tutkijakollegiumille rahoitusta yhden yliopistotutkijatasoisen Scholars at Risk Fellow’n palkkaamiseen ja yliopisto on resursoinut omalla perusrahoituksellaan toisen. Haemme nyt jatkoa mainitulle tutkijapaikalle vuosiksi 2020–2021. Perusteluna on sorron jatkuminen tutkijoiden kotimaassa, joka tässä tapauksessa on Turkki.