YTM, TAM Nurmenniemi Jenni

16900 €

Jälkifossiilisten ja posthumanististen kuratoinnin muotojen kehittäminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Itsenäinen kuraattori Jenni Nurmenniemi tutkii ja kehittää monitahoisesta ekologisesta näkökulman muutoksesta kumpuavia kuratoinnin muotoja. Kuratointiin on tavattu liittää mielikuvia hallinnasta, syvällisestä asiantuntemuksesta ja auktoriteetista. Tämän ja tulevien vuosikymmenten keskeiset kysymykset niin taiteessa kuin laajemmin yhteiskunnassa edellyttävät kuitenkin toisenlaisia otteita: monimutkaisuuden ja -muotoisuuden hahmottamista sekä yhdenvertaisuutta edistäviä käytänteitä. Kulttuurin kentällä tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja, jotka huomioivat ihmisten ohella muut eliölajit ja materiaaliset prosessit sekä tavat, joilla nämä kytkeytyvät politiikkaan ja talousjärjestelmään. Työskennellen tiiviisti, monimuotoisesti ja pitkäkestoisesti taiteilijoiden, kirjoittajien ja tutkijoiden kanssa Nurmenniemi kehittää taidelähtöistä, kokeellista kuratoriaalista praktiikkaa. Siinä on aineksia jälkifossiilisesta ajattelusta, posthumanismista sekä feministisestä uusmaterialismista. Nurmenniemi sulauttaa näitä teksteissä, näyttelyissä, esityksellisissä sekä yhteisöllisissä tilanteissa joissa aikansa eläneet ajatusmallit ihmisen ja ympäristön suhteesta voivat nytkähtää uusille urille. Taide ei kuitenkaan palvele tai kuvita ekologista paradigman muutosta vaan sen muodot ja sisällöt informoivat ja inspiroivat sitä.