Kirjailija, filosofian maisteri Viljanen Taneli

28800 €

Jäljet: moniosainen ja -mediainen, kokeellinen kirjallinen teos

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Jäljet on (ainakin) viidestä erillisestä, eri medioita hyödyntävästä ja eri tavoin julki tulevasta osasta koostuva, kokeellinen kaunokirjallinen teos. Sen lähtökohtia ovat: 1. ajatus kirjallisuuden laajennetusta kentästä: kirjallisuuden alan laajenemisesta uusiin muotoihin ja medioihin; ja 2. kirjallisen teoskokonaisuuden ajatuksen uudelleenpohtiminen: Jäljet on sekä rikas, rihmastomaisen merkitystiheä, laaja-alaiseksi levittyvä teos; että haltuun otettavaksi, hallittavaksi ja myös kokonaisuudessaan vastaanotettavaksi mahdoton teos. Teoksen osien ja kokonaisuuksien suhteet ovat jatkuvasti uudelleen määrittyviä, kompleksisia, monisyisiä ja osittain hallitsemattomia. Sen eri osat hyödyntävät ääntä ja äänitaidetta; digitaalista, ohjelmoitua kirjallisuutta; sekä installaatiota ja performanssia lähenevää, tapahtumallista taidetta. Näitä kaikkia muotoja kuitenkin lähestytään ensisijaisesti kirjallisesta perspektiivistä. Teoksessa tematisoituvat erilaisten jälkien ajatukset: kertomuksen jäljet; ajan kulumisen jäljet ja tähän liittyvät menetyksen teemat; kirjoituksen ja sen eri medioiden jäljet. Jäljet, jotka katoavat; jäljet, joista ehkä jää jotain; jotka joku ehkä vielä tulee löytämään.